همشهری انلاین: بر اساس اعلام سایت فدراسیون جهانی تیر و کمان؛ مدال‌اوری نعمتی  در بازی‌های پارالمپیک ریو یکی از بهترین لحظات سال 2016 شناخته شد.
گروه ورزشی: سایت world archery، در شروع بهترین لحظات ورزش تیروکمان در سال 2016 از عملکرد زهرا  نعمتی  سخن گفت‌.
سایت world archery، نام تعدادی از ورزشکاران را به عنوان خالقان بهترین لحظات ورزش تیراندازی با کمان در سال 2016 بر شمرد و اولین فردی که از او در این گزارش نام برده شده، زهرا ...
سایت world archery، نام تعدادی از ورزشکاران را به عنوان خالقان بهترین لحظات ورزش تیراندازی با کمان در سال 2016 بر شمرد و اولین فردی که از او در این گزارش نام برده شده، زهرا ...
سایت world archery، در شروع بهترین لحظات ورزش تیروکمان در سال 2016 از عملکرد زهرا  نعمتی  سخن گفت‌.
سایت جهانی تیراندازی با کمان در گزارشی به بهترین لحظات سال 2016 اشاره کرده که مدال‌اوری نعمتی  نیز در ان وجود دارد.
سایت جهانی تیراندازی با کمان در گزارشی به بهترین لحظات سال 2016 اشاره کرده که مدال‌اوری نعمتی  نیز در ان وجود دارد.
سایت جهانی تیراندازی با کمان در گزارشی به بهترین لحظات سال 2016 اشاره کرده که مدال‌اوری نعمتی  نیز در ان وجود دارد.
همشهری انلاین: پرچم‌داری زهرا  نعمتی  در بازی‌های المپیک به انتخاب کمیته بین‌المللی پارالمپیک؛ یکی از 50 رویداد برتر ورزشی معلولین سال 2016 شناخته شد.
دارنده مدال طلای بازی‌های پارالمپیک ریو گفت‌: تلاش خواهم کرد در بازی‌های المپیک 2020 خود را تنها برای کسب مدال اماده کنم.