همشهری انلاین: بر اساس نظرسنجی فدراسیون جهانی تیر و کمان در رابطه با انتخاب برترین‌های این رشته در سال 2016 میلادی، زهرا  نعمتی  صاحب جایگاه دوم شد.
نام زهرا  نعمتی  به دلیل حضور استثنایی در سال 2016 در میان 6 کماندار برتر جهان اعلام شد.
مشاور رسانه‌ای زهرا  نعمتی  از انتخاب این ورزشکار ایرانی به عنوان یکی از 6 کماندار برتر دنیا خبر داد.
مشاور رسانه‌ای زهرا  نعمتی  از انتخاب این ورزشکار ایرانی به عنوان یکی از 6 کماندار برتر دنیا خبر داد.
مشاور رسانه‌ای زهرا  نعمتی  از انتخاب این ورزشکار ایرانی به عنوان یکی از 6 کماندار برتر دنیا خبر داد.
بر اساس نظر سنجی فدراسیون جهانی تیر و کمان در رابطه با انتخاب برترین های این رشته در سال 2016 میلادی، زهرا  نعمتی  صاحب جایگاه دوم شد.
بر اساس نظر سنجی فدراسیون جهانی تیر و کمان در رابطه با انتخاب برترین های این رشته در سال 2016 میلادی، زهرا  نعمتی  صاحب جایگاه دوم شد. افتخار افرینی زهرا  نعمتی ...
بر اساس نظر سنجی فدراسیون جهانی تیر و کمان در رابطه با انتخاب برترین های این رشته در سال 2016 میلادی، زهرا  نعمتی  صاحب جایگاه دوم شد. به گزارش سایت کمیته بین المللی پار...
بر اساس نظر سنجی فدراسیون جهانی تیر و کمان در رابطه با انتخاب برترین های این رشته در سال 2016 میلادی، زهرا  نعمتی  صاحب جایگاه دوم شد.