ملی‌پوش کماندار کشورمان زهرا  نعمتی  گفت: تا امروز مبلغی از پاداش 100 میلیون تومانی که فدراسیون وعده داده بود را دریافت نکردم.
وبسایت رسمی برنامه نود - بهزاد زادعلی اصغری ملی پوش تیم فوتبال پنج نفره ایران به عنوان بازیکن تماشایی برای سال 2017 برگزیده شد. به گزارش وب سایت نود و به نقل از سایت کمیته ملی پ...
زهرا  نعمتی  در فهرست «ورزشکاران تماشایی» پارالمپیک بنا بر اعلام سایت کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا  نعمتی  یکی از ورزشکاران شاخص 22 رشته بازی‌های پارالمپیک ت...
همشهری انلاین: وب سایت رسمی کمیته بین‌المللی پارالمپیک از روز دوشنبه، 9 ژانویه، اقدام به معرفی ورزشکارانی شاخص از 22 رشته پارالمپیک تابستانی نموده است.
کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا  نعمتی  کماندار ایرانی را در جمع ورزشکاران شاخص منتخب خود معرفی کرده است.
بنا بر اعلام سایت کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا  نعمتی  یکی از ورزشکاران شاخص 22 رشته بازی‌های پارالمپیک تابستانی است.
بنا بر اعلام سایت کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا  نعمتی  یکی از ورزشکاران شاخص 22 رشته بازی‌های پارالمپیک تابستانی است.
بنا بر اعلام سایت کمیته بین المللی پارالمپیک، زهرا  نعمتی  یکی از ورزشکاران شاخص 22 رشته بازی‌های پارالمپیک تابستانی است.
زهرا  نعمتی  از سوی وب سایت رسمی کمیته بین‌المللی پارالمپیک به عنوان یکی از ورزشکاران شاخص معرفی شد.