تراز: امیر غفور در جریان هفته هفدهم لیگ برتر والیبال به شدت مصدوم و راهی  بیمارستان  شد.
پایان نتایج