دبیر  فدراسیون  کشتی  گفت: به هیچ کشتی ‌گیری اجازه حضور در مسابقات کشورهای دیگر را نداده‌ایم.
دبیر  فدراسیون  کشتی  گفت: به هیچ کشتی ‌گیری اجازه حضور در مسابقات کشورهای دیگر را نداده‌ایم.
تهران - ایرنا - وزیر ورزش و جوانان در حکمی «رضا لایق» را به عنوان دبیر  فدراسیون  کشتی  منصوب کرد.
وزیر ورزش و جوانان طی حکمی، دبیر  فدراسیون  کشتی  را منصوب کرد.
وزیر ورزش و جوانان در حکمی «رضا لایق» را به عنوان دبیر  فدراسیون  کشتی  منصوب کرد.
وزیر ورزش و جوانان در حکمی «رضا لایق» را به عنوان دبیر  فدراسیون  کشتی  منصوب کرد.
وزیر ورزش و جوانان در حکمی «رضا لایق» را به عنوان دبیر  فدراسیون  کشتی  منصوب کرد.
دبیر  فدراسیون  کشتی  گفت: امیدوارم مشکلات موجود حل شود تا مسابقات جام تختی در مشهد برگزار شود.
دبیر  فدراسیون  کشتی  در پایان رقابتهای قهرمانی کشتی  پهلوانی کشور از سطح کمی و کیفی این مسابقات اظهار رضایت کرد.
دبیر  فدراسیون  کشتی  در پایان رقابتهای قهرمانی کشتی  پهلوانی کشور از سطح کمی و کیفی این مسابقات اظهار رضایت کرد.