بندرعباس- ایرنا - در هفته  نوزدهم  مسابقات فوتبال لیگ برتر هرمزگان دو داور ملی این استان در دو بازی جداگانه از سوی برخی از هواداران وتماشاگران مورد ضرب وشتم وکتک کاری قر...
در هفته  نوزدهم  مسابقات فوتبال لیگ برتر هرمزگان دو داور ملی این استان در دو بازی جداگانه از سوی برخی از هواداران وتماشاگران مورد ضرب وشتم وکتک کاری قرار گرفتند.
اسامی داوران  قضاوت کننده در سه دیدار از هفته  نوزدهم  لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران  اعلام شد.
علیرضا فغانی قضاوت دیدار تیم‌های سایپا و استقلال در چارچوب هفته  نوزدهم  لیگ برتر را برعهده دارد.
اسامی داوران  قضاوت کننده در سه دیدار از هفته  نوزدهم  لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
داوران  هفته  نوزدهم  رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.
داوران  هفته  نوزدهم  رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.
اسامی داوران  قضاوت کننده در سه دیدار از هفته  نوزدهم  لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران  اعلام شد.
داوران  هفته  نوزدهم  رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.
داوران  هفته  نوزدهم  رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مشخص شدند.