اسامی داوران  هفته  نوزدهم  رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور اعلام شد.
دپارتمان داوری اسامی داوران  قضاوت کننده در دیدارهای هفته  نوزدهم  لیگ برتر فوتبال کشور را اعلام کرد.
لیگ دسته اول فوتبال پس از 23 روز تعطیلی از عصر فردا دنبال خواهد شد که اسامی داوارن قضاوت‌کننده در این هفته  از سوی کمیته داوران  اعلام شد.
ناظران ویژه قضاوت داوران  در هفته  نوزدهم  لیگ دسته اول را نظارت می‌کنند.
اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  نوزدهم  لیگ دسته اول فوتبال از سوی کمیته داوران  اعلام شد.
اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  نوزدهم  لیگ برتر از سوی کمیته داوران  اعلام شد.
پایان نتایج