داوران  قضاوت کننده در هفته  نوزدهم  لیگ دسته اول فوتبال ایران از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
پایان نتایج