کمیته داوران  اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  نوزدهم  رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.
کارشناس داوری فوتبال ایران و سخنگوی کانون داوران  ایران حرف‌های عجیبی به زبان اورد، حرف‌هایی که نشان از انتقادهای تندوتیز او نداشت، خسروی ترکیب داوران  در هفته  نوزد...
کارشناس داوری فوتبال ایران و سخنگوی کانون داوران  ایران حرف‌های عجیبی به زبان اورد، حرف‌هایی که نشان از انتقادهای تندوتیز او نداشت، خسروی ترکیب داوران  در هفته  نوزد...
دپارتمان داوری اسامی داوران  قضاوت کننده در دیدارهای هفته  نوزدهم  لیگ برتر فوتبال کشور را اعلام کرد.
دپارتمان داوری اسامی داوران  قضاوت کننده در دیدارهای هفته  نوزدهم  لیگ برتر فوتبال کشور را اعلام کرد.
علیرضا فغانی قضاوت دیدار تیم‌های سایپا و استقلال در چارچوب هفته  نوزدهم  لیگ برتر را برعهده دارد.
اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  نوزدهم  لیگ دسته اول فوتبال از سوی کمیته داوران  اعلام شد.
پایان نتایج