هافبک دفاعی استقلال قراردادی در ابتدای فصل ثبت  کرده که جای سوالات بسیاری دارد.
هافبک دفاعی استقلال قراردادی در ابتدای فصل ثبت  کرده که جای سوالات بسیاری دارد.
به گزارش ایران ویج؛اندرانیک تیموریان، هافبک جدید تیم فوتبال استقلال تهران که امروز صبح قرارداد  خود را با ابی پوشان امضا کرد، با حضور در هیات فوتبال قرارداد  خود را با ا...
وبسایت رسمی برنامه نود - هافبک جدید تیم فوتبال استقلال قراردادش را با این تیم ثبت  کرد. به گزارش وب سایت نود، از اینکه اندرانیک تیموریان قراردادش را با استقلال در این باشگاه...
اندرانیک تیموریان با حضور در هیات فوتبال استان تهران قراردادش را با استقلال ثبت  کرد.
کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ از ثبت  قرارداد  و صدور کارت دو بازیکن جدید فولاد خوزستان خبر داد.
کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ از ثبت  قرارداد  و صدور کارت دو بازیکن جدید فولاد خوزستان خبر داد.
کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ، از ثبت  قرارداد  و صدور کارت دو بازیکن جدید فولاد خوزستان خبر داد.
کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ از ثبت  قرارداد  و صدور کارت دو بازیکن جدید فولاد خوزستان خبر داد.
کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال از ثبت  قرارداد  و صدور کارت دو بازیکن جدید فولاد خوزستان خبر داد.