در حالی که طی روزهای اخیر مشکلات زیادی برای ثبت  قرارداد  سامان نریمان  جهان و همچنین سروش رفیعی  به وجود امده بود، پرسپولیس موفق شد، مجوز بازی این دو را در ترکی...
رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور می گوید پرسپولیس برای اینکه بتواند قرارداد  دو بازیکن جدیدش را در سازمان لیگ ثبت  کند و کارت بازی انها را بگیرد، باید بدهی های ...
پرسپولیس نیوز : رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور می‌گوید پرسپولیس برای اینکه بتواند قرارداد  دو بازیکن جدیدش را در سازمان لیگ ثبت  کند و کارت بازی انها را بگیرد...
وبسایت رسمی برنامه نود - رییس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ اعلام کرده تا ساعت 20 امشب پرسپولیس هیچ مدرکی برای ثبت  قرارداد  بازیکنان جدیدش به ما ارایه نکرده است. به گ...
وبسایت رسمی برنامه نود - کارت بازی سامان نریمان  جهان و سروش رفیعی  دو بازیکن جدید پرسپولیس صادر نشده است. به گزارش خبرنگار وبسایت نود، سامان نریمان  جهان و سروش رفی...
رییس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ اعلام کرده تا ساعت 20 امشب پرسپولیس هیچ مدرکی برای ثبت  قرارداد  بازیکنان جدیدش به ما ارایه نکرده است. فریبرز محمودزاده در گفت وگویی...
رییس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ اعلام کرده تا ساعت 20 امشب پرسپولیس هیچ مدرکی برای ثبت  قرارداد  بازیکنان جدیدش به ما ارایه نکرده است.
پرسپولیس نیوز : رییس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ اعلام کرده تا ساعت 20 امشب پرسپولیس هیچ مدرکی برای ثبت  قرارداد  بازیکنان جدیدش به ما ارایه نکرده است.
رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال کشور می‌گوید پرسپولیس برای اینکه بتواند قرارداد  دو بازیکن جدیدش را در سازمان لیگ ثبت  کند و کارت بازی انها را بگیرد، باید بدهی‌های ...
پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های ثبت  قرارداد  سروش رفیعی  و سامان نریمان  جهان در هییت فوتبال: