کریس رونالدو، ستاره ریال مادرید، افتخارات زیادی که در دوران حرفه ای اش به دست اورده، نشان می دهد که او یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ  فوتبال  است.
پایان نتایج