بختیار  رحمانی  در جلسه امروز با افتخاری مدیرعامل استقلال از بخشش طلب 450 میلیون تومانی اش صحبت کرده است.
بختیار  رحمانی  در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد قصدش جدایی از استقلال است.
هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: مشکلی با منصوریان ندارم اما چرا یک بار هم نگفت در فهرست مازاد قرار دارم؟
هافبک تیم فوتبال استقلال اعتقاد دارد که با نام او در این تیم بازی شده است.
عدم رسیدگی به تعهدات مالی راز بزرگ جدایی بختیار  ، البته در کنار مسایل فنی است.
مدیرعامل استقلال می گوید باشگاهی که خواهان بختیار  رحمانی  است باید با ابی‌های پایتخت مکاتبه کند.
هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: مشکلی با منصوریان ندارم اما چرا یک بار هم نگفت در فهرست مازاد قرار دارم؟
بختیار  رحمانی  در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد قصدش جدایی از استقلال است . او درباره تیم اینده اش گفت : روی زمین نمی مانم.