پرسپولیس کلاب : هوشنگ نصیرزاده به دنبال مباحثی که درخصوص انتقال سروش  رفیعی به پرسپولیس و قرارداد  قبلی او با باشگاه فولاد ایجاد شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبر...
پایان نتایج