پرسپولیس  نیوز : مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال المان به باشگاه  پرسپولیس  پیشنهاد شد.
پرسپولیس  نیوز : معاون اقتصادی باشگاه  پرسپولیس  گفت: مدافع عراقی مدنظر ما احتمالا تا دو سه روز اینده وارد تهران خواهد شد.
پرسپولیس  نیوز : عضو سابق هیات مدیره باشگاه  پرسپولیس  گفت: امده بودیم کمک کنیم اما باید این رفتارها را ببینیم.
پرسپولیس  نیوز : باشگاه  پرسپولیس  به دنبال جذب سعد ناطق، مدافع ملی‌پوش عراق و باشگاه  نیرو هوایی این کشور است و پیشنهاد خود برای جذب این بازیکن را ارایه کرده است.
پرسپولیس  نیوز : جلسه امروز محمد ارام طبع با باشگاه  پرسپولیس  بی نتیجه ماند.
پرسپولیس  نیوز : اعضای هیات مدیره باشگاه  پرسپولیس  در استانه استعفا قرار گرفتند.
پرسپولیس  نیوز :رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران با تکذیب خبر مسدود شدن حساب باشگاه  پرسپولیس  گفت: اموال هیات‌مدیره باشگاه  پرسپولیس  توقیف نشده است ولی ...
پرسپولیس  نیوز : رییس هیات مدیره باشگاه  پرسپولیس  به خبر هشدار توقیف اموال اعضای هیات مدیره این باشگاه  واکنش نشان داد.
پرسپولیس  نیوز : باشگاه  پرسپولیس  برای تقویت خط دفاعی خود به دنبال جذب مدافع ملی‌پوش عراق و باشگاه  نیرو هوایی این کشور است.
پرسپولیس  نیوز : باشگاه  پرسپولیس  برای تقویت خط دفاعی خود به دنبال جذب مدافع ملی‌پوش عراق و باشگاه  نیرو هوایی این کشور است.