پرسپولیس  نیوز :دو بازیکن  جدید  تیم پرسپولیس  با حضور در هیات فوتبال قرارداد خود را با این تیم به ثبت  رساندند.
پرسپولیس  نیوز : چند تن از بازیکنان جدید  تیم فوتبال پرسپولیس  امروز قراردادش را در هیات فوتبال ثبت  کردند .
پایان نتایج