دو بازیکن  جدید  قرارداد خود را در هیات فوتبال تهران با پرسپولیس  ثبت  کردند .
دو بازیکن  جدید  تیم فوتبال پرسپولیس  قراردادهای خود را با این تیم به ثبت  رساندند.
پایان نتایج