تیم فوتبال ریال مادرید در حالی که تا دقایق پایانی دیدار خود مقابل  سویا  از میزبان پیش بود با دریافت دو گل نتیجه را به سویا  واگذار کرد.
پایان نتایج