حزب الله : سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان دیشب به ایران  بازگشت .
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان دیشب به ایران  بازگشت . کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران  سرانجام شب گذشته ساعت 22 از طریق فرودگاه امام خمینی...
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بامداد امروز (چهارشنبه) به ایران  بازگشت .
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران  شب گذشته وارد تهران شد.
سرمربی مستعفی تیم ملی در شرایطی شب گذشته به ایران  بازگشت  که امروز یا فردا جلسه‌ای را با رییس فدراسیون برگزار خواهد کرد.
سرمربی مستعفی تیم ملی در شرایطی شب گذشته به ایران  بازگشت  که امروز یا فردا جلسه‌ای را با رییس فدراسیون برگزار خواهد کرد.
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان دیشب به ایران  بازگشت .
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال به ایران  بازگشت .
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال به ایران  بازگشت .