عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با بیان اینکه نگرانی ها از مدیریت داخل زمین این تیم با حضور اندرانیک  تیموریان  برطرف خواهد شد، گفت: از اشتی سیدمهدی رحمتی و محمد خرمگاه بس...
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد اندرانیک  تیموریان  را باید استقلالی دانست.
عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با بیان اینکه نگرانی ها از مدیریت داخل زمین این تیم با حضور اندرانیک  تیموریان  برطرف خواهد شد، گفت: از اشتی سیدمهدی رحمتی و محمد خرمگاه بس...
عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با بیان اینکه نگرانی ها از مدیریت داخل زمین این تیم با حضور اندرانیک  تیموریان  برطرف خواهد شد، گفت: از اشتی سیدمهدی رحمتی و محمد خرمگاه بس...
با بازگشت اندرانیک  تیموریان  به استقلال، فرشید باقری از استقلال جدا خواهد شد.
با بازگشت اندرانیک  تیموریان  به استقلال، فرشید باقری از استقلال جدا خواهد شد.
با اعلام باشگاه استقلال، کار حضور اندرانیک  تیموریان  در این تیم نهایی شده و این بازیکن با باشگاه ماشین سازی تبریز تسویه حساب کرده است تا نیم فصل دوم در تیم استقلال توپ ...
وبسایت رسمی برنامه نود - با اعلام باشگاه استقلال، کار حضور اندرانیک  تیموریان  در این تیم نهایی شده و این بازیکن با باشگاه ماشین سازی تبریز تسویه حساب کرده است تا نیم فص...
با اعلام باشگاه استقلال، کار حضور اندرانیک  تیموریان  در این تیم نهایی شده و این بازیکن با باشگاه ماشین سازی تبریز تسویه حساب کرده است تا نیم فصل دوم در تیم استقلال توپ ...
با اعلام باشگاه استقلال، کار حضور اندرانیک  تیموریان  در این تیم نهایی شده و این بازیکن با باشگاه ماشین سازی تبریز تسویه حساب کرده است تا نیم فصل دوم در تیم استقلال توپ ...