تبریز - پس از کش و قوس های فراوان، اندرانیک  تیموریان  از تیم فوتبال ماشین سازی تبریز جدا شد.
سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از جدایی قطعی اندرانیک  تیموریان  از این تیم خبر داد.
تبریز-سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، اندرانیک  تیموریان  از تیم فوتبال ماشین سازی تبریز جدا شد.
رضایتنامه اندرانیک  تیموریان  برای حضور در تیم استقلال سرانجام از سوی مدیران ماشین سازی صادر شد.
هافبک میانی ماشین‌سازی بعد از تسویه حساب قراردادش را با این تیم فسخ کرد.
رضایت نامه اندرانیک  تیموریان  برای حضور در استقلال صادر شد.
وبسایت رسمی برنامه نود - رضایت نامه هافبک ماشین سازی برای حضور در استقلال صادر شد. به گزارش وب سایت نود، بعد از جلسه امروز در باشگاه ماشین سازی رضایت نامه اندرانیک  تیموریان...
اندرانیک  تیموریان  به صورت رسمی از تیم ماشین سازی جدا شد.
سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از جدایی قطعی اندرانیک  تیموریان  از این تیم خبر داد.
​​​​​​​رضایتنامه اندرانیک  تیموریان  برای حضور در تیم استقلال سرانجام از سوی مدیران ماشین سازی صادر شد.