کریم انصاری ‌ فرد  به احتمال فراوان در نیم فصل از پانیونیوس جدا می شود.
کریم انصاری ‌فرد  به احتمال فراوان در نیم فصل از پانیونیوس جدا می شود.
روزنامه ورزش یونان در گزارشی به درخشش کریم انصاری  فرد  و مسعود شجاعی و نحوه انتقال  دومین لژیونر ایرانی به تیم پانیونیوس پرداخت.
روزنامه ورزش یونان در گزارشی به درخشش کریم انصاری  فرد  و مسعود شجاعی و نحوه انتقال  دومین لژیونر ایرانی به تیم پانیونیوس پرداخت.
روزنامه ورزش یونان در گزارشی به درخشش کریم انصاری  فرد  و مسعود شجاعی و نحوه انتقال  دومین لژیونر ایرانی به تیم پانیونیوس پرداخت.
روزنامه ورزش یونان در گزارشی به درخشش کریم انصاری  فرد  و مسعود شجاعی و نحوه انتقال  دومین لژیونر ایرانی به تیم پانیونیوس پرداخت.
مدیر برنامه‌های کریم انصاری ‌فرد  در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های یونانی از انتقال  این ملی‌پوش ایرانی به یکی از بهترین لیگ‌های اروپایی خبر داد.
مدیر برنامه‌های کریم انصاری ‌فرد  در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های یونانی از انتقال  این ملی‌پوش ایرانی به یکی از بهترین لیگ‌های اروپایی خبر داد.
مدیر برنامه‌های کریم انصاری ‌فرد  در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های یونانی از انتقال  این ملی‌پوش ایرانی به یکی از بهترین لیگ‌های اروپایی خبر داد.
وبسایت رسمی برنامه نود - مدیر برنامه‌های کریم انصاری ‌فرد  در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های یونانی از انتقال  این ملی‌پوش ایرانی به یکی از بهترین لیگ‌های اروپایی خبر ...