ابعاد انتقال  کریم انصاری  فرد  به پایوک روز به روز هیجان انگیزتر می شود زیرا مدیر برنامه ایرانی وی، مسعود شجاعی را نیز به این تیم پیشنهاد داده است.
فاضلی گفت: انتقال  انصاری  فرد  به پایوک به شرط حضور شجاعی صحت ندارد
مدیر برنامه‌های کریم انصاری ‌فرد  و مسعود شجاعی گفت: این مورد که این دو بازیکن دوباره در تیم جدید با هم همبازی شوند امری مطلوب و خوب است اما اینکه شرط انتقال  یکی، ح...
مدیر برنامه‌های دو مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس انتقال  انصاری  فرد  به پایوک را مشروط به رفتن شجاعی به همراه او به این تیم یونانی کرد.
مدیر برنامه‌های دو مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس انتقال  انصاری  فرد  به پایوک را مشروط به رفتن شجاعی به همراه او به این تیم یونانی کرد.
مدیر برنامه‌های دو مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس انتقال  انصاری  فرد  به پایوک را مشروط به رفتن شجاعی به همراه او به این تیم یونانی کرد.
مدیر برنامه‌های دو مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس انتقال  انصاری  فرد  به پایوک را مشروط به رفتن شجاعی به همراه او به این تیم یونانی کرد.
وبسایت رسمی برنامه نود - مدیر برنامه‌های دو مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس انتقال  انصاری  فرد  به پایوک را مشروط به رفتن شجاعی به همراه او به این تیم یونانی کرد. به گزا...
رییس باشگاه یونانی پایوک انتقال  ستاره ایرانی به تیمشان را قطعی بیان نکرد.
وبسایت رسمی برنامه نود - رییس باشگاه پایوک یونان انتقال  مهاجم ایرانی پانیونیوس به این تیم را قطعی ندانست. به گزارش وب سایت نود و به نقل از فارس، درحالی‌که روز گذشته بیشتر ر...