مدیر برنامه‌های کریم انصاری ‌فرد  و مسعود شجاعی گفت: این مورد که این دو بازیکن دوباره در تیم جدید با هم همبازی شوند امری مطلوب و خوب است اما اینکه شرط انتقال  یکی، ح...
مدیر برنامه‌های دو مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس انتقال  انصاری  فرد  به پایوک را مشروط به رفتن شجاعی به همراه او به این تیم یونانی کرد.
رییس باشگاه پایوک یونان انتقال  مهاجم ایرانی پانیونیوس به این تیم را قطعی ندانست.
باشگاه المپیاکوس به خاطر اختلاف مالی از جذب مهاجم ایرانی پانیونیوس تاحدودی منصرف شده است و جایگزینی را برای او پیدا کرد.
باشگاه فوتبال پانیونیوس یونان مذاکره با باشگاه پایوک برای انتقال  کریم انصاری ‌فرد  را تایید کرد.
یک سایت مشهور ورزشی یونان خبر داد: مسیولان باشگاه پانیونیوس به کمک انصاری  فرد  مهاجم ایرانی خود در چند روز اینده انتقال  شجاعی را قطعی می‌کنند.
دیاریو دی‌ناوارا در گزارشی به عملکرد ضعیف انصاری ‌فرد  در فصل جاری پرداخت و انتقال  وی به اوساسونا را اشتباه خواند.
پایان نتایج