مدیر برنامه‌های دو مهاجم ایرانی تیم پانیونیوس انتقال  انصاری  فرد  به پایوک را مشروط به رفتن شجاعی به همراه او به این تیم یونانی کرد.
باشگاه پانیونیوس اتن مصمم است ملی‌پوش ایرانی خود را در ماه جاری میلادی به تیم دیگری جهت کسب درامد انتقال  دهد.
دیاریو دی‌ناوارا در گزارشی به عملکرد ضعیف انصاری ‌فرد  در فصل جاری پرداخت و انتقال  وی به اوساسونا را اشتباه خواند.
پایان نتایج