امیرحسین مرادی پس از مدت ها حضور در بیمارستان امروز دار فانی را وداع گفت.
پایان نتایج