بازیکن جوان تیم نفت  تهران  که چندی پیش دچار گازگرفتگی شده بود در بیمارستان درگذشت .
پایان نتایج