اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت‌های جهانی اوزان غیر المپیکی از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
کادر فنی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از ملی ‌پوشان المپیکی ایران برای حضور در اردوی  اماده‌سازی تیم  اعزامی به رقابت‌های جهانی دعوت بعمل اورد.
کادر فنی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از ملی ‌پوشان المپیکی ایران برای حضور در اردوی  اماده‌سازی تیم  اعزامی به رقابت‌های جهانی دعوت بعمل اورد.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از روز 8 ابان در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
کادر فنی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از ملی‌پوشان المپیکی ایران برای حضور در اردوی  اماده‌سازی تیم  اعزامی به رقابت‌های جهانی دعوت بعمل اورد.
کادر فنی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  از ملی ‌پوشان المپیکی ایران برای حضور در اردوی  اماده‌سازی تیم  اعزامی به رقابت‌های جهانی دعوت بعمل اورد.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان از 8 ابان‌ ماه اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان از 8 ابان‌ ماه اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران از سر گرفته می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی از روز 8 ابان ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران از سر گرفته می شود.