اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای حضور در رقابت‌های جهانی اوزان غیر المپیکی از هشتم اذر با دعوت از 9 فرنگی ‌کار اغاز می‌شود.
گروه ورزشی: سرمربی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در استانه حضور در رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی، 9 کشتی ‌گیر را به اردوی  اماده سازی دعوت کرد.
برای حضور در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای 8 تا 17 اذرماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای 8 تا 17 اذرماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
سرمربی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در استانه حضور در رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی، 9 کشتی‌گیر را به اردوی  اماده سازی دعوت کرد.
سرمربی تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در استانه حضور در رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی، 9 کشتی ‌گیر را به اردوی  اماده سازی دعوت کرد.
عضو شورای فنی تیم‌های ملی  کشتی  فرنگی  گفت: غیبت ملی‌پوشان المپیکی در تمرینات اردوی  تیم  ملی  به بی انگیزگی و نداشتن هدف انها مربوط می شود.
عضو شورای فنی تیم ‌های ملی  کشتی  فرنگی  گفت: غیبت ملی ‌پوشان المپیکی در تمرینات اردوی  تیم  ملی  به بی انگیزگی و نداشتن هدف انها مربوط می شود.
دو کشتی  گیر دیگر به اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان دعوت شدند.
دو کشتی ‌گیر دیگر به اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان دعوت شدند.