اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از اول بهمن ماه اغاز می‌شود که کادر فنی برای چندمین بار از فرنگی  کاران المپیکی برای حضور در اردو دعوت به عمل اورد.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از اول بهمن ماه اغاز می‌شود که کادر فنی برای چندمین بار از فرنگی  کاران المپیکی برای حضور در اردو دعوت به عمل اورد.
پس از برگزاری تمرینات 2 هفته‌ای، اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  ظهر امروز به پایان می‌رسد.
اردونشینان تیم  ملی  کشتی  فرنگی  طبق ظهر امروز یکشنبه با برگزاری اخرین نوبت تمرینی خود مهیای حضور در جام تختی خواهند شد.
اردونشینان تیم  ملی  کشتی  فرنگی  طبق ظهر امروز یکشنبه با برگزاری اخرین نوبت تمرینی خود مهیای حضور در جام تختی خواهند شد.
به گزارش ایران ویج به نقل از خبرگزاری تسنیم از اهواز، چهارمین مرحله اردوی  امادگی تیم ‌ ملی  کشتی  فرنگی  در خانه کشتی  شماره یک تهران اغاز شده و تا 17 د...
دو کشتی‌گیر دیگر به جمع نفرات حاضر در اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  اضافه شدند.