مرحله نخست اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان برای شرکت در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی زیر نظر علی اشکانی به پایان رسید.
مرحله اول اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت‌های جهانی در اوزان غیر المپیکی، امروز (شنبه) به پایان رسید.
مرحله اول اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای شرکت در رقابت‌های جهانی در اوزان غیر المپیکی، امروز (شنبه) به پایان رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: سامان عزیزی کشتی  گیر فرنگی  کار سنندجی با برتری در مسابقات درون اردوی  به عنوان ورزشکار اصلی تیم  ملی  کشورمان برای حضور د...
اردوی  تیم  های ملی  کشتی  ازاد و فرنگی  از روز گذشته در خانه کشتی  تهران اغاز شد تا دو مربی تازه منصوب شده کار خود را در این پست شروع کنند.
اردوی  تیم  های ملی  کشتی  ازاد و فرنگی  در خانه کشتی  اغاز شده است.
تمرینات تیم ‌های ملی  کشتی  ازاد و فرنگی  ایران برای حضور در رقابتهای جهانی با سرمربیان جدید در خانه کشتی  تهران اغاز شد.
فدارسیون کشتی  اسامی نفرات دعوت شده به اردوی  تیم ‌های ملی  کشتی  ازاد و فرنگی  را اعلام کرد. The post اعلام اسامی نفرات دعوت شده به اردوی  تیم ‌...
فدراسیون کشتی  اسامی کشتی ‌گیران دعوت شده به اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  و ازاد را معرفی کرد.
فدارسیون کشتی  اسامی نفرات دعوت شده به اردوی  تیم ‌های ملی  کشتی  ازاد و فرنگی  را اعلام کرد.