اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  برای حضور در جام جهانی کشتی  فرنگی، از ششم بهمن ماه اغاز می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی اغاز شد که ملی  پوشان المپیکی با عدم حضور در خانه کشتی، صراحتا عدم تمایل خود برای ادامه دوران قهرمانی و همکاری با ک...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی اغاز شد که ملی  پوشان المپیکی با عدم حضور در خانه کشتی، صراحتا عدم تمایل خود برای ادامه دوران قهرمانی و همکاری با ک...
سرمربی تیم ‌ ‌ملی  کشتی  فرنگی  با بیان این که اجباری برای حضور فرنگی ‌کاران المپیکی در اردوی  تیم  ملی  نیست، گفت: به هیچ وجه قصد استفاده از نفر...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای 27 دی تا 7 بهمن در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از امروز دوشنبه اغاز می‌شود که تکلیف فرنگی ‌کاران المپیکی برای ادامه همکاری با کادر فنی جدید روشن خواهد شد.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از امروز دوشنبه اغاز می‌شود که تکلیف فرنگی‌کاران المپیکی برای ادامه همکاری با کادر فنی جدید روشن خواهد شد.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از امروز دوشنبه اغاز می‌شود که تکلیف فرنگی ‌کاران المپیکی برای ادامه همکاری با کادر فنی جدید روشن خواهد شد.
دارنده مدال طلای جهان و المپیک امید نوروزی گفت که در حال حاضر نمی‌تواند در اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  حاضر شود.
دارنده مدال طلای جهان و المپیک گفت که در حال حاضر نمی‌تواند در اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  حاضر شود.