اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی اغاز شد که ملی  پوشان المپیکی با عدم حضور در خانه کشتی، صراحتا عدم تمایل خود برای ادامه دوران قهرمانی و همکاری با ک...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از امروز دوشنبه اغاز می‌شود که تکلیف فرنگی ‌کاران المپیکی برای ادامه همکاری با کادر فنی جدید روشن خواهد شد.
سرپرست تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در استانه اغاز اردوی  اماده سازی این تیم  گفت: تصمیم نهایی در خصوص حضور یا عدم حضور ملی ‌پوشان المپیکی در اردو با سرمرب...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از اول بهمن ماه اغاز می‌شود که کادر فنی برای چندمین بار از فرنگی  کاران المپیکی برای حضور در اردو دعوت به عمل اورد.
اردونشینان تیم  ملی  کشتی  فرنگی  طبق ظهر امروز یکشنبه با برگزاری اخرین نوبت تمرینی خود مهیای حضور در جام تختی خواهند شد.
دو کشتی ‌گیر دیگر به جمع نفرات حاضر در اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  اضافه شدند.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  روزهای هفتم تا هفدهم دی ماه در محل خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
اعضای کمیته فنی رقابت‌های عمومی کشتی  فرنگی  کشور در نشست امروز خود تکلیف نفرات برتر برای حضور در اردوی  تیم  ملی  را مشخص خواهند کرد.
سرپرست تیم  ملی  کشتی  فرنگی  گفت: اردوی  اماده سازی با توجه به مشخص شدن نفرات برتر و واجد شرایط مسابقات اوپن تهران از هفته نخست دی‌ماه اغاز خواهد شد.
مربیان سازنده فرنگی ‌کاران ملی ‌پوش به اردوی  اماده سازی رقابت‌های جهانی اوزان غیر المپیکی دعوت شدند.