سایت فدراسیون وزنه برداری نوشت:با نظر سجاد انوشیروانی سرمربی تیم  ملی  وزنه برداری رکوردگیری رسمی برای ملی  پوشان طراحی شده است تا نفرات برتر در این رکوردگیری به مرح...
رییس فدراسیون فوتبال گفت: اختلافات کارلوس کی روش سرمربی تیم  ملی  فوتبال ایران و برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم  فوتبال پرسپولیس تهران بر سر نحوه برگزاری اردوی  تی...
طبق نظر سرمربی تیم  ملی  وزنه برداری، نفرات برتر رکوردگیری روز چهارشنبه هفته جاری به مرحله بعدی اردوی  تیم  ملی  راه پیدا می کنند.
طبق نظر سرمربی تیم  ملی  وزنه برداری، نفرات برتر رکوردگیری روز چهارشنبه هفته جاری به مرحله بعدی اردوی  تیم  ملی  راه پیدا می کنند.
طبق نظر سرمربی تیم  ملی  وزنه برداری، نفرات برتر رکوردگیری روز چهارشنبه هفته جاری به مرحله بعدی اردوی  تیم  ملی  راه پیدا می کنند.
سرمربی تیم ‌ ‌ملی  کشتی فرنگی با بیان این که اجباری برای حضور فرنگی‌کاران المپیکی در اردوی  تیم  ملی  نیست، گفت: به هیچ وجه قصد استفاده از نفرات المپیکی‌ در ...
با نظر سجاد انوشیروانی سرمربی تیم  ملی  وزنه‌برداری رکوردگیری رسمی برای ملی ‌پوشان طراحی شده است تا نفرات برتر در این رکوردگیری به مرحله بعدی اردوی  تیم  ملی...
با نظر سرمربی تیم  ملی  وزنه‌برداری رکوردگیری رسمی برای ملی ‌پوشان طراحی شده است تا نفرات برتر در این رکوردگیری به مرحله بعدی اردوی  تیم  ملی  راه پیدا ک...
با نظر سرمربی تیم  ملی  وزنه‌برداری کشورمان رکوردگیری رسمی برای ملی ‌پوشان طراحی شده است تا نفرات برتر در این رکوردگیری به مرحله بعدی اردوی  تیم  ملی  را...
با نظر سرمربی تیم  ملی  وزنه برداری ایران رکوردگیری رسمی برای ملی  پوشان طراحی شده است تا نفرات برتر در این رکوردگیری به مرحله بعدی اردوی  تیم  ملی  راه ...