پدیده های خبری

اقدامات اعتماد سوز اطرافیان روحانی

اعتماد ذره ذره جمع می شود اما به یکباره از بین می‌رود. به چشم بهم زدنی ممکن است هرچه داشته‌اید سوخت شود و ازبین برود.یک عمل خطا و یا یک سخن ناصواب در این زمینه می تواند همانند یک بمب اتم عمل کند.رییس جمهور حسن روحانی در طول 4 سال و علی الخصوص در برهه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری توانست اعتماد غالب

اقدامات اعتماد سوز اطرافیان روحانی

اعتماد ذره ذره جمع می شود اما به یکباره از بین می‌رود. به چشم بهم زدنی ممکن است هرچه داشته‌اید سوخت شود و ازبین برود.یک عمل خطا و یا یک سخن ناصواب در این زمینه می تواند همانند یک بمب اتم عمل کند.رییس جمهور حسن روحانی در طول 4 سال و علی الخصوص در برهه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری توانست اعتماد غالب

روی خط خبر

کاریکاتور

کاریکاتور/ فروش کرسی‌های شورای شهر!

اعضای شورای شهر در 4 سال حضور در شورا نزدیک به 240 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند ولی این کرسی‌ها گاهی از سوی لیست امید به قیمت 2 میلیارد تومان خرید و فروش شد؛ ایا قصد فقط خدمت به مردم است؟

عکس/ کاریکاتور کیهان از ترامپ و دوشیدن عربستان

فیلم های خبری

مراسم تقدیر از عوامل فیلم "ماجرای نیمروز"

مراسم تقدیر از عوامل فیلم ماجرای نیمروز توسط خبرگزاری نسیم انلاین، فرهنگ نیوز و مجتمع سرچشمه برگزار شد.