وزیر  امور  خارجه  به مناسبت حادثه غمبار اتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران، با صدور پیامی با خانواده ها و تمامی بازماندگان داغدار شهدا و مصدومان این حادثه دلخراش ابرا...
تهران - ایرنا - «محمدجواد ظریف» وزیر  امور  خارجه  به مناسبت حادثه غمبار اتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران، با صدور پیامی با خانواده ها و تمامی بازماندگان داغدار شهدا...
وزیر  امور  خارجه  کشورمان در پی حادثه اندوهناک اتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از اتش‌نشانان پیام تسلیتی صادر کرد.
وزیر  امور  خارجه  کشورمان در پی حادثه اندوهناک اتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از اتش‌نشانان پیام تسلیتی صادر کرد.
وزیر  امور  خارجه  کشورمان در پی حادثه اندوهناک اتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از اتش‌نشانان پیام تسلیتی صادر کرد.
وزیر  امور  خارجه  کشورمان در پی حادثه اندوهناک اتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از اتش‌نشانان پیام تسلیتی صادر کرد.
وزیر  امور  خارجه  کشورمان در پیامی وقوع حادثه غمبار اتش سوزی در ساختمان پلاسکو و جان باختن تعدادی از اتش نشانان راتسلیت گفت. 22:12 - 1395 جمعه 1 بهمن
وزیر  امور  خارجه  کشورمان در پی حادثه اندوهناک اتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از اتش‌نشانان پیام تسلیتی صادر کرد.
وزیر  امور  خارجه  کشورمان طی پیامی حادثه دلخراش پلاسکو را تسلیت گفت و طی ان پیامی صادر کرد.
وزیر  امور  خارجه  کشورمان طی پیامی حادثه دلخراش پلاسکو را تسلیت گفت و طی ان پیامی صادر کرد.