محمد مسیحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تمدید شدن اجرای ازمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال 96 اظهارداشت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدای مه...
بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی گفت: نبود مرکز پایش الودگی در خراسان شمالی یکی از نقاط  ضعف  است.
محمدمهدی اسماعیلی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ضمن انتقاد از نتیجه حاصل شده برجام تصریح کرد: دولت یازدهم در مسیله برجام یک خب...
رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو اتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم ان است که قراردادها ...
گروه اقتصادی: رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو اتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم ان است...
رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو اتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم ان است که قراردادها ...
رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو اتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم ان است که قراردادها ...
رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو اتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم ان است که قراردادها ...
رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو اتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم ان است که قراردادها ...