محمد مایلی  کهن  سرمربی ملوان که این روزها تیمش صدرنشین لیگ یک است طعنه سنگینی را به کی روش زده است.
ین ها همه اش بهانه است. پولی که کی روش اینجا دریافت می کند، قابل قیاس با هیچ جا نیست. با وجود اینکه در مسایل مالی مردم کشور ما مشکلات زیادی دارند، او به راحتی در اکثر ایام سال ا...
این ها همه اش بهانه است. پولی که کی روش اینجا دریافت می کند، قابل قیاس با هیچ جا نیست. با وجود اینکه در مسایل مالی مردم کشور ما مشکلات زیادی دارند، او به راحتی در اکثر ایام سال ...
سرمربی تیم ملوان انزلی انتقادهای تندی را علیه کارلوس کی‌روش بر زبان اورد؛ او می‌گوید اگر کی‌روش از شرایط ایران ناراضی است، به افریقا جنوبی برود.
سرمربی ملوان گفت: مقصر متولیان فوتبال هستند که کی‌روش را برتر از خودشان می‌دانند و نمی‌توانند به او بگویند که بالای چشمت ابرو است.
سرمربی تیم ملوان انزلی انتقادهای تندی را علیه کارلوس کی‌روش بر زبان اورد؛ او می‌گوید اگر کی‌روش از شرایط ایران ناراضی است، به افریقا جنوبی برود.
محمد مایلی  کهن  – سرمربی ملوان که این روزها تیمش صدرنشین لیگ یک است طعنه سنگینی را به کی روش زده است.
ملوان صدرنشین فعلی رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور تا پایان فصل 14 بازی دیگر پیش رو دارد.
محمد مایلی  کهن  – سرمربی ملوان که این روزها تیمش صدرنشین لیگ یک است طعنه سنگینی را به کی روش زده است.