سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان در نشست روز گذشته خود در ادامه بررسی برنامه  ششم  ماده 7 تا 15 این لایحه  را بررسی کردند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان در نشست روز گذشته خود در ادامه بررسی برنامه  ششم  ماده 7 تا 15 این لایحه  را بررسی کردند.
بررسی لایحه  برنامه  ششم  توسعه  پس از سه هفته نشست های فشرده در مجلس پایان یافت. اجرای این برنامه  از سال اینده اغاز می شود. 14:45 - 1395 جمعه 1 بهمن
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان در نشست روز گذشته خود در ادامه بررسی برنامه  ششم  ماده 7 تا 15 این لایحه  را بررسی کردند.
ماده 118 لایحه  برنامه  ششم  توسعه  که یکشنبه به تصویب نمایندگان رسید، دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برای مردان شاغل که صاحب فرزند می شوند، تدارک خوابگاههای متاهل...
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی دیگر مواد لایحه  برنامه  ششم  توسعه  در جلسه امروز شورای نگهبان خبرداد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان در جلسه امروز خود در ادامه بررسی برنامه  ششم  ماده 7 تا 15 این لایحه  را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش نافع ، به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، سیدمحمد مجابی ظهر امروز در ششمین نشست سازمان‌های غیر دولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه امروز برای اثرگذاری در حو...
معاون اقتصادی وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی درباره تصویب بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای این مصوبه، حدود 5 هزار میلیارد تومان برای صند...
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جلسه امروز شورای نگهبان گفت: در جلسه امروز که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، لایحه  برنامه  ششم  توسعه  مورد برر...