عامل  حمله تروریستی شب عید سال نو به باشگاهی شبانه در استانبول تاکید کرد به این خاطر به سمت قربانیان تیراندازی  کرده است که انها کافر بودند.
اسلام تایمز: عامل  حمله به کلوپ شبانه در استانبول در شب تحویل سال میلادی گفت: به انها تیراندازی  کردم؛ زیرا انها "کافر" هستند.
عامل  حمله به کلوپ شبانه در استانبول در شب تحویل سال میلادی گفت: به انها تیراندازی  کردم؛ زیرا انها "کافر" هستند.
عامل  حمله به کلوپ شبانه در استانبول در شب تحویل سال میلادی گفت: به انها تیراندازی  کردم؛ زیرا انها "کافر" هستند. العالم: عبدالقادر ماشاریپوف قاتلی که 39 نفر را در شب تح...
عامل  حمله به کلوپ شبانه در استانبول در شب تحویل سال میلادی گفت: به انها تیراندازی  کردم؛ زیرا انها "کافر" هستند....
عامل  حمله تروریستی شب عید سال نو به باشگاهی شبانه در استانبول تاکید کرد به این خاطر به سمت قربانیان تیراندازی  کرده است که انها کافر بودند.
ایران نوشت: مرد 70 ساله دوزنه که در جنایتی خونین با یک اسلحه و یک گونی فشنگ 6 تن ازاعضای خانواده وهمسایه‌هایش ر ا کشته و12 تن دیگر را زخمی کرده بود دیروز درشعبه چهارم دادگاه کیف...
ایلام - ایرنا - سرپرست انتظامی شهرستان ایلام گفت: فردی که شب گذشته در روستای بانقلان به علت اختلافات مالی اقدام به تیراندازی  کرده بود، دستگیر شد.
ایلام-سرپرست انتظامی شهرستان ایلام گفت: فردی که شب گذشته در روستای «بانقلان» به علت اختلافات مالی اقدام به تیراندازی  کرده بود دستگیر شده است.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی گفت: با توجه به سیر قانونی پرونده تیراندازی  مرگبار در اراک و مطالبه شهروندان در خصوص برخورد قاطع و قانونی، دستگاه قضا با سرعت عمل بیشتری رسید...