مدافع سابق تیم صبای  قم  که به تازگی از این تیم جدا شده است، در یک قدمی پیوستن به تیم اکسین البرز قرار دارد.
مدافع سابق تیم صبای  قم  که به تازگی از این تیم جدا شده است، در یک قدمی پیوستن به تیم اکسین البرز قرار دارد.
مدافع سابق تیم صبای  قم  که به تازگی از این تیم جدا شده است، در یک قدمی پیوستن به تیم اکسین البرز قرار دارد.
مدافع پیشین تیم های فوتبال استقلال و صبای  قم  رسما به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.
تراز: بازیکن پیشین صبای  قم  هاشم بیک زاده به طور رسمی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.
مدافع پیشین تیم صبای  قم  رسما به تراکتورسازی پیوست.
مدافع ـ هافبک جدید تیم صبای  قم  می گوید از انتخاب تراکتورسازی نیم نگاهی هم برای دعوت شدن به تیم ملی دارد.
هاشم بیک زاده مدافع صبای  قم  به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.
بازیکن پیشین صبای  قم  هاشم بیک زاده به طور رسمی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: بازیکن پیشین صبای  قم  به طور رسمی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.