مدافع تیم فوتبال صبای  قم  بعد از دریافت رضایتنامه به طور رسمی به باشگاه تراکتورسازی پیوست.
مدافع ـ هافبک جدید تیم صبای  قم  می گوید از انتخاب تراکتورسازی نیم نگاهی هم برای دعوت شدن به تیم ملی دارد.
مدافع پیشین تیم صبای  قم  رسما به تراکتورسازی پیوست.
مدافع سابق صبای  قم  به تراکتورسازی پیوست.
هافبک نیم فصل اول صبای  قم  با عقد قرارداد رسمی به تراکتورسازی تبریز پیوست.
بازیکن پیشین صبای  قم  به طور رسمی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.
بازیکن پیشین صبای  قم  به طور رسمی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.
مدافع پیشین تیم صبای  قم  رسما به تراکتورسازی پیوست.
مدافع هافبک سابق استقلال و صبای  قم  به تیم تراکتورسازی پیوست.
بازیکن پیشین صبای  قم  به طور رسمی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.