تراز: تصویری از تلاش عکاس فلسطینی برای ثبت تصویر «محمود عباس» کنار پنجره سفارت  فلسطین  در واتیکان  منتشر می شود.
تصویری از تلاش عکاس فلسطینی برای ثبت تصویر «محمود عباس» کنار پنجره سفارت  فلسطین  در واتیکان  منتشر می شود.
تصویری از تلاش عکاس فلسطینی برای ثبت تصویر «محمود عباس» کنار پنجره سفارت  فلسطین  در واتیکان  منتشر می شود.
یک روز بعد از افتتاح سفارت  فلسطین  در واتیکان، دیروز پاریس میزبان نشستی با موضوع فلسطین  اما بدون حضور طرف‌های این مناقشه بود.
محمود عباس، رییس اداره خودگردان فلسطین  روز شنبه سفارت  فلسطین  را در واتیکان  افتتاح کرد. عباس همزمان در مورد انتقال سفارت  ایالات متحده از تل ابیب به بیت ا...
خطر کردن عکاس فلسطینی هنگام ثبت تصویر دیدار محمود عباس با پاپ و افتتاح سفارت  فلسطین  در واتیکان 
سفارت  فلسطین  در ساختمانی مقابل واتیکان  واقع شده است که در ان، سفارت  دو کشور پرو و بورکینا فاسو نیز قرار دارد.
رییس تشکیلات خودگردان فلسطین  ساختمان سفارت  فلسطین  در واتیکان  را افتتاح و اعلام کرد که به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین  از سوی تعداد بیشتری از کشورهای جها...
رییس تشکیلات خودگردان فلسطین  ساختمان سفارت  فلسطین  در واتیکان  را افتتاح و اعلام کرد که به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین  از سوی تعداد بیشتری از کشورهای جها...