مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  در حکمی علی امیرانی را به عنوان سرپرست  مدیریت  صادرات  گاز  ایران  منصوب کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  در حکمی علی امیرانی را به عنوان سرپرست  مدیریت  صادرات  گاز  ایران  منصوب کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  در حکمی علی امیرانی را به عنوان سرپرست  مدیریت  صادرات  گاز  ایران  منصوب کرد.
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  علی امیرانی، سرپرست  مدیریت  صادرات  گاز  ایران  شد.
با گذشت پس از 15 سال از اغاز این طرح و واگذاری هزار و 111 بنگاه و شرکت به بخش خصوصی، میرزایی تلویحا از شکست این طرح سخن می‌گوید. به گفته او بیشتر بنگاه‌های مشکل‌دار ایران، همان ...
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  در حکمی علی امیرانی را به‌عنوان سرپرست  مدیریت  صادرات  گاز  ایران  منصوب کرد. در حکم علی کاردر خطاب به امیرانی ...
به گزارش ایران  ویج به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در حکم صادر شده از سوی «علی کاردر» تاکید شده این انتصاب با توجه به بخشنامه هفتم اذرماه وزیر نفت برای تعیین تکلیف شرکت ملی ص...
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  علی امیرانی، سرپرست  مدیریت  صادرات  گاز  ایران  شد.
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  علی امیرانی، سرپرست  مدیریت  صادرات  گاز  ایران  شد.
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  علی امیرانی، سرپرست  مدیریت  صادرات  گاز  ایران  شد.