از شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند  دعوت  می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی اداره هفدهم پلیس اگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه ک...
14 مشت زن جوان به تیم ملی بزرگسال بوکس دعوت  شدند  و این نفرات باید خود را روز دوم بهمن به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.
سرهنگ کاراگاه حمدالله علیزاده گفت: از شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند  دعوت  می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه هشتم پلیس اگاهی تهران...
کادر فنی تیم ملی زیر 20 فوتسال از دعوت  19 بازیکن به اردوی انتخابی این تیم خبر داد.
نخستین اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از ابتدای بهمن ماه برگزار خواهد شد که کادر فنی 7 بازیکن را از اصفهان دعوت  کردند.
27 بازیکن توسط امیر حسین پیروانی به تیم ملی جوانان برای حضور در اردوی تدارکاتی دعوت  شدند .
10 بازیکن به اردو تیم ملی والیبال ساحلی دعوت  شدند  که تمرینات خود را زیر نظر رضا عصاری نایینی به عنوان مربی اردوی تیم‌های ملی ساحلی پیگیری خواهند کرد.
14 وزنه‌بردار در غیاب نامدارن المپیکی به دومین اردوی تیم ملی دعوت  شدند .
سرهنگ کاراگاه داوود فرد تصریح کرد: از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند  دعوت  می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به اداره هفدهم پلیس اگاهی تهران ب...
از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی متهم از سوی تصویر منتشره شده و یا بدین شیوه و شگرد و توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا 125 تیره رنگ شدند  دعوت  می ش...