سازمان لیگ فدراسیون والیبال داوران  و ناظر دیدار معوقه هفته  سیزدهم لیگ برتر را معرفی کرد.
داوران  قضاوت کننده در هفته  هجدهم لیگ برتر فوتبال از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
هفته  نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با 6 دیدار پیگیری خواهد شد.
از سوی دپارتمان داوری، اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  هفدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
هفته  هجدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه 26 دیماه با برگزاری 6 دیدار در نقاط مختلف کشور پیگیری خواهد شد.
پیکارهای هفته  هفتم و پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال بانوان فردا پنجشنبه با سه دیدار پیگیری می‌شود.
اسامی داوران  و برنامه هفته  شانزدهم رقابت های لیگ برتر اعلام شد.
رقابتهای هفته  شانزدهم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه با برگزاری 6 دیدار در نقاط مختلف کشورمان پیگیری می شود.
هفته  پانزدهم لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه با انجام 6 دیدار در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری خواهد شد.
رقابت‌های هفته  چهاردهم لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با 6 دیدار پیگیری خواهد شد.