داوران  قضاوت کننده در هفته  هجدهم لیگ برتر فوتبال از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
هفته  سیزدهم لیگ دسته یک والیبال فردا با 6 دیدار پیگیری خواهد شد.
از سوی کمیته داوران  فدراسیون، اسامی داوران  و ناظران هفته  چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان اعلام شد.
از سوی کمیته داوران  فدراسیون هندبال اسامی داوران  و ناظران هفته  دهم لیگ برتر اعلام شد.
از سوی دپارتمان داوری، اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  هفدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
پیکارهای هفته  هفتم و پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال بانوان فردا پنجشنبه با سه دیدار پیگیری می‌شود.
هفته  شانزدهم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه 15 دی ماه با 6 دیدار پیگیری می شود.
هفته  پانزدهم لیگ برتر والیبال فردا (یکشنبه) با شش دیدار پیگیری خواهد شد.
هفته  چهاردهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با برگزاری 6 دیدار پیگیری خواهد شد.
اسامی داوران  هفته  نهم لیگ برتر بسکتبال از سوی کمیته داوران  فدراسیون بسکتبال اعلام شد.