داوران  قضاوت کننده در هفته  هجدهم لیگ برتر فوتبال از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
اسامی داوران  و ناظران هفته  نوزدهم لیگ برتر والیبال از سوی سازمان لیگ اعلام شد.
از سوی دپارتمان داوری، اسامی داوران  قضاوت کننده در هفته  هفدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
هفته  هجدهم لیگ برتر والیبال فردا (یکشنبه 26 دیماه) با شش دیدار پیگیری خواهد شد.
داوران  قضاوت کننده در هفته  نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال ایران از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
داوران  قضاوت کننده در هفته  شانزدهم لیگ برتر فوتبال از سوی دپارتمان داوری اعلام شد.
هفته  پانزدهم لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه با انجام 6 دیدار در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری خواهد شد.
هفته  چهاردهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با برگزاری 6 دیدار پیگیری خواهد شد.
سیزدهمین هفته  لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با انجام پنج مسابقه پیگیری خواهد شد.
از سوی دپارتمان داوری اسامی داوران  هفته  پانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.