هافبک ابی‌ها روز دوشنبه برای برگزاری جلسه با مدیران استقلال  راهی باشگاه  شد.
بختیار رحمانی امروز به باشگاه  استقلال  رفت تا وضعیت خود را مشخص کند.
هافبک تیم استقلال  خواهان جدایی از این تیم است و باشگاه  فولاد نیز برای به خدمت گرفتن وی اعلام امادگی کرده است.
هافبک ابی ها روز دوشنبه برای برگزاری جلسه با مدیران استقلال  راهی باشگاه  شد.
هافبک تیم استقلال  خواهان جدایی از این تیم است و باشگاه  فولاد نیز برای به خدمت گرفتن وی اعلام امادگی کرده است.
هافبک استقلال  بار دیگر به باشگاه  مراجعه کرد.
هافبک دفاعی استقلال  که در لیست مازاد این تیم قرار گرفته است، نسبت به سیاست باشگاه  در اهدای رضایتنامه اعتراض کرد.
هافبک تیم استقلال  خواهان جدایی از این تیم است و باشگاه  فولاد نیز برای به خدمت گرفتن وی اعلام امادگی کرده است.
هافبک تیم استقلال  خواهان جدایی از این تیم است و باشگاه  فولاد نیز برای به خدمت گرفتن وی اعلام امادگی کرده است.