سه ماه پیش بود که خبر امضای قرارداد هیوندای با کرمان موتور منتشر شد؛ خبری که گواهی بازگشت  یکی دیگر از شرکای پیش از تحریمی صنعت خودروی ایران  بود.
حواشی بازگشت  و یا خداحافظی جناب خان از خندوانه، سوژه حامد بذرافکن در روزنامه قانون شده است.
بعد از 8 سال، اوپک تصمیمی تاریخی برای بازگشت  به قدرت گرفت و با کاهش سهمیه تولید روزانه اعضا موافقت کرد اما ایران  را استثنا قرار داد تا علاوه بر افزایش تولید، حق خود را...
زیر ساخت های ایجاد شده در مرز مهران پاسخگوی ظرفیت مشخصی است و تجمع زوار بدون مدارک، اسکان و تجمع در این مرز و اصرار برای خروج از کشور به سمت عراق توازن خدمات دهی را برهم زد.